måndag 1 augusti 2011

Husmoderns hemkurer och goda råd - Del IEn av mina absoluta favoritböcker är Husmoderns hemkurer och goda råd utarbetad av Kerstin Wenström från 1927. Det är det femte bandet i en serie handböcker för hemmet. Denna bok innehåller, som titeln avslöjar, hemkurer och goda råd för hemmet och utgavs "i förhoppning att kunna vara husmödrarna till nytta i en del områden som ej direkt beröra hushållet men ändå stå i samband med hemmet". Det är verkligen, åldern till trots, en riktigt användbar bok med otroligt snygga bilder som rubrik för varje kapitel. De flesta av huskurerna är nog inte längre intressanta, i och med alla moderna läkemedel vi har idag, men jag får en otrolig lust att prova att göra ett par. Apelsinkuren verkar dock onödigt jobbig - 25 apelsiner på en dag?!Vad som kanske är det roligaste är att se hur synen på sjukdom och vad som är sjukt förändras. Gråtkramp är tydligen en åkomma som rätt ofta förekom hos nervösa och hysteriska kvinnor. (Jag visste inte att det är gråtkramp jag lider av. Som jag undrat.)

Lider man av gråtkramp ska man, enligt boken, "genomgå en stärkande kur i skogs- eller fjälluft, utföra lättare trädgårdsarbete, taga luftbad och föra lämplig diet". Det låter ju helt rimligt - motion, bra mat och frisk luft är ju alltid en bra början. 

Vid ett anfall bör "patientens kläder lossas, ett kallt omslag läggas på hjärtat, ett fördelande varmt fotbad givas samt den sjuke lämnas i lugn och ro i ett väl vädrat rum." Åh, vad skönt det låter! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar