söndag 7 augusti 2011

Husmoderns hemkurer och goda råd - Del II
"Man tänker inte så länge man mår bra på att man med olämpligt levnadssätt åsamkar sig framtida ohälsa. Då sjukdomen kommer, kan det vara för sent att vinna någon bättring"

"I simning har vi en rörelse, som är fördelaktig både för magra, feta och nervösa personer, däför att varje organ och muskel i kroppen bli stimulerade till att utföra sitt arbete"

"Angående cykelåkning måste varnas för överdrift, som lätt kan skada hjärtverksamheten. Annars är lagom långa turer utan för hastig fart ett av de bästa medel att hålla kroppsvikten normal"
- - - 

Trots sin ålder är husmoderns råd väldigt moderna och rätt i tiden
Jag gillar't!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar